Direkte assistanse


Seks hundre høyt kvalifiserte ingeniører/ teknikkere står til Deres disposisjon: spør etter hjelp, finne deler og utstyr. Indesit tilbyr deg kvalifisert hjelp og rask service for å sikre lang levetid for ditt produkt.

Ring telefon 81 53 00 28, mellom kl 08.00 - 16.00 mandag til fredag. Her vil du få hjelp til å få svar på eventuelle spørsmål, finne riktig serviceverksted osv.

Viktig: Ha opplysninger som modellbetegnelse, serienummer, commercial code og kjøpskvitteringen klar når du ringer verkstedet eller f.eks. oss på tlf. 81 53 00 28 !

Pressekontakt:
Pietro Gheller
Mikael Perez
press_nordic@whirlpool.com