Personvern


Personvern for denne siden

"Innehaveren av behandling"
Data referert til identifiserte eller identifiserbare personer kan bli behandlet etter konsultasjon av dette nettstedet, "holderen" av slik behandling er Indesit Company SpA, i person av sine pro tempore Chief Executive Officer, med forretningskontor i Fabriano (Ancona), Viale Aristide Merloni, 47, 60044.

Databehandling plassering
Behandling forbundet med Web-tjenester som tilbys på dette nettstedet er utført i de nevnte holderens hovedkontor, utelukkende av teknisk personell på innehaverens selskap og tilordnes til bearbeiding av data, eller personer engasjert for å gjennomføre vedlikehold. Ingen data fra Internett-tjenesten vil bli kommunisert eller spredt. Personlig informasjon fra brukere som ber om utsendelsen av informative materialer eller registrerer seg på nyhetsbrev benyttes kun til å utføre service eller forespurt tjeneste.

Datasystemer og programvare prosedyrer som brukes til å betjene dette nettstedet, under deres normal drift, noen personlige data, overføringen som er implisitt i protokollene Internett-kommunikasjon.
Denne informasjonen er ikke samlet inn for samarbeid med identifiserig, men kan i sin natur gjennom behandling og samarbeid med data innehas av tredjeparter tillate brukere å bli identifisert.
Denne kategorien av data omfatter IP-adresser eller domenenavn på datamaskiner som brukes av brukere som kobler seg til området, adresser i URI (Uniform Resource Identifier) av krevde ressurser, tidspunktet for forespørselen, metoden for forespørselen til serveren, størrelsen på svar filen, numerisk kode indikasjons status på svar fra serveren (vellykket, feil, etc..) og andre parametre når det gjelder operativsystem og datamaskin miljø. Denne informasjonen brukes bare til å få anonym statistikk om bruken av nettstedet og til å sjekke korrekt funksjon og blir slettet umiddelbart etter behandlingen. Dataene kan brukes til å fastslå ansvaret i tilfelle hypotetiske maskin forbrytelser mot nettstedet.

Data levert frivillig fra brukere
Valgfri, eksplisitte og frivillig sending av e-postmeldinger til adresser angitt i dette området innebærer påfølgende tilegning av avsenderens e-postadresse, som kreves for å svare på forespørsler, og eventuelle andre personlige data er inkludert i e-posten.
Sammendrag av informasjon om personvernet vil bli indikert eller vises tidvis til nettstedet referert til spesifikke tjenester på forespørsel.

Cookies
Ingen bruker personlige data er tilegnet av området.
Ingen bruk av cookies for overføring av informasjon av personlig karakter eller er såkalte permanente cookies eller annen form for bruker sporingssystemer brukes.
Bruk av såkalte session cookies (som ikke er permanent lagret i minnet på brukerens datamaskin, og forsvinner når nettleseren er slått av) er strengt begrenset til overføring av øktidentifikatorer (tilfeldig tall generert av servere) som kreves for å tilby sikker og effektiv utforskning av nettstedet.
Session cookies brukes i dette området unngår å ty til andre IT-teknikker som er potensielt krenkende for personvernet til brukernes navigasjon og ikke tillater brukernes personlig identifikasjon å bli tilegnet.

Prosess metoder
Personlige data blir behandlet av automatiske enheter bare for den tiden det strengt er nødvendig for å oppnå de formålene som de var samlet for.

Partenes rettigheter
De parter som personlige data refereres til har rett til når som helst for å få bekreftelse på eksistensen av data og å kjenne innhold og opprinnelse, verifisere riktighet eller be om dets integrasjon eller oppdatere eller retting (art. 7 av Lov. nr. 196/2003) Under den nevnte lovs bestemmelse har partene rett til å be om sletting, endring i anonymitet form eller blokkering av data som behandles i strid med loven, og i alle fall til å motsette seg av legitime grunner, behandling av personopplysninger.
Forespørsel gjøres til komiteen for personvern, med hovedkontor i Fabriano (AN), Viale Aristide Merloni, 47, 60044.
Denne retningslinje kan endres med jevne mellomrom og bruk av innsamlede opplysninger er underlagt personvern i kraft ved bruk. Dette dokumentet, publisert på http:// www.indesit.it utgjør "Personvern"-delen av dette området, vil bli oppdatert (ulike versjoner tilgjengelig på samme adresse).