Juridiske vilkår


Innholdet på dette området, www.indesit.no (heretter "Nettstedet"), inkludert data, merknader og alt annet innhold bestående av tekst og grafikk, samt modeller bærende symbolet "©", er beskyttet av lover om opphavsrett og internasjonale traktater og av andre intellektuelle lover og traktater.

Innholdet på sidene i nettstedet er Copyright © 2000-2009 Indesit Company SpA. (heretter "Selskapet"). Alle rettigheter er reservert. Innholdet på sidene i Web-området kan ikke, helt eller delvis, kopieres, reproduseres, overføres, lastet, publiseres eller distribueres på noen måte uten skriftlig samtykke fra selskapet med unntak for lagring i brukerens egen datamaskin og utskrift av utdrag av sider fra dette nettstedet for utelukkende personlig bruk.

Varemerker og logoer som vises på denne nettsiden eies av Indesit Company SpA. De kan ikke brukes på noe annet område på Internett enn nettsiden uten skriftlig tillatelse fra selskapet.

Selskapet fraskriver seg ethvert ansvar for material laget eller publisert av 3. part som Nettsiden har linker til. Personer som beslutter å besøke et nettsteder knyttet til nettstedet www.indesit.com og www.indesit.no gjør det på eget ansvar, og påtar seg å ta alle nødvendige tiltak mot virus og andre ødelegge elementer. Lenker til andre nettsteder innebærer ikke at selskapet sponser eller er tilknyttet organisasjoner som tilbyr de tjenestene som er beskrevet i slike områder.

Alt materiale som sendes til nettstedet, for eksempel via e-post eller World Wide Web-sider, skal bli vurdert som en ikke-konfidensiell natur. Selskapet skal ikke forpliktes i forhold til slikt materiale, og skal være fri til å reprodusere, bruke, utlevere, vise, transformere, basere annet arbeid på og distribuere det til 3. part, uten begrensninger. Videre skal selskapet stå fritt til å bruke alle ideer, konsepter, know-how eller tekniske kunnskaper som finnes i slikt materiale uansett formål, inkludert og uten å være begrenset til utvikling, produksjon og markedsføring av produkter med slikt materiale. Alle som sender materiale garanterer at de er publiserbare og samtykker å holde selskapet skadesløst fra ethvert tiltak fra 3. part i forhold til slikt materiale.

Dette området gir publikum omfattende tilgang til informasjon om sine initiativ også ment for et profesjonelt publikum (finansanalytikere og journalister, institusjonelle og private investorer). Målet er å gi nøyaktig, oppdatert informasjon. Selskapet skal gjøre alle rimelige anstrengelser å sikre at informasjonen som vises på nettstedet er nøyaktige og oppdaterte. Det gjør imidlertid ikke utelukke muligheten for tilfeldige feil eller utelatelser. Eventuelle signalisert feil skal rettes.